YHTEISTYÖKUMPPANIYRITYKSET:

 

Event Group Finland Oy, www.eventgroup.fi

Innosmart ry, www.innosmart.fi

Finnish eSports League Oy, FEL, www.fel.gg

Codalia Oy, www.telenia.fi

Shoppy World Oy, www.hyvinvointituotteet.fi

Vepe Oy Peltonen, www.vepe.fi

Life Style Invest Oy, www.liikenneteko.fi

Bewin Sport&Culture Beijing

Zemppi Sport, www.zemppiareena.fi/zemppi-sport/

Zinzino Suomi Oy, www.zinzino.fi

Lyoness Finland Oy, www.lyoness.com

Think Suomi Oy, www.thinksuomi.fi

Urheilumuseo, www.urheilumuseo.fi

Accu Score, www.accuscore.fi

Corendo Oy, www.makkeleppänen.fi

Ikarosterapia Oy, www.pekkahamalainen.com

Sconnect Oy, www.sconnect.fi

Suomen Mentorit ry, www.suomenmentorit.fi

Kasvu Open, www.kasvuopen.fi

TAKK, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, www.takk.fi

Panda-training Oy, www.panda-training.com

Koulutus- ja viestintätoimisto Säihke, www.saihke.fi

Polarhall Finland Oy, www.polarhall.fi

No Ice One, Merseyside, England, www.noiceone.com